Türkiye'deki bir çok insan Doğu Karadenizli olup Gürcü mü yoksa Türk mü bilememektedir. Özellikle Doğu Karadeniz derken Artvin'i kastediyorum. Artvin'deki bir çok insan Gürcü kültüründen etkilenmiş Türkler'dendir veya Gürcü'dür.


Soyu Ahıska Türkleri'ne dayanan aileler de vardır. Bu amaçla Ahıska Türkleri'nden bahsedeceğim biraz..

Ahıska Türkleri, Gürcistan'ın Mezheti bölgesinde yaşamaktadırlar. Yaşadıkları yerin Rus kaynaklarındaki adı Mesketya olduğu için bu yöre insanına Ruslar tarafından Meshet Türkleri de denmektedir.

Stalin'in bir dizi politikası sonucu bütün Ahızkalılar yük trenlerine bindirilerek Orta Asya topraklarına zorla göç ettirilir. Aynı kaderi Kırım Tatarları da paylaşmıştır. Gidilecek yere kadar tren kapıları açılmaz. Bir çok Ahıskalı ve Tatar ölür çocuk veya erişkin demeden.. Bu Ahıska insanlarının tarihindeki acı ve unutulmaz bir olaydır. O günün çocukları o günleri TRT - Banu Avar gibi kaynaklara anlatmışlardır. Bundan yola çıkarak yaşadıkları acıları ancak öğrenmiş oluyoruz. O günleri bir de onlar gibi görebilseydik bu tür insanlık ayıplarının üzerine daha fazla giderdik bence.
Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'a zorunlu göç ettirilmişlerdir. Sayıları 300.000 kadardır ve bugün 199olarda dağılan (SSCB) Rus topraklarına dağılmışlardır.

Ahıskalı Türkler'in Gürcüler ile ilgileri yoktur.. Sadece yüzyıllardır aynı coğrafyada yaşamış kardeş kültürlerdir.

Tavsiye Siteler

  • Eğitim Forumları
  • Yemek Tarifleri
  • Bilgi Deposu
  • Etkinlik Marketi
  • Hastalıklar